Agenda

1-4 juli 2019               Studieweek Mystiek - Titus Brandsma Instituut, Nijmegen

22-25 aug 2019         Kloosterfestival - Abdij Sion bij Deventer

4 september 2019    Start collegereeks'Onderscheiding' , Titus Brandsma Instituut, Nijmegen

28 september 2019  Inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn - Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

6 november 2019     Start collegereeks 'Niet weten als gids' , Titus Brandsma Instituut, Nijmegen

5 oktober 2019         Landelijke Vacaredag '10 jaar Vacare' - Bergkerk, Amersfoort

7 oktober 2019         Start Introductiecursus Geestelijke Begeleiding - Nieuw Hydepark, Doorn

1 november 2019     Ledendag landelijke vereniging GB Gaandeweg, met workshops van Marja Terlouw over ‘Boosheid als

                                    spirituele bondgenoot’ en Corinne Groenendijk over ‘Afstemmen op de Eeuwige’.

 

3 maart 2020            Netwerkdag Geestelijke Begeleiding - Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht

Eerdere berichten

17 - 19 jan 2019       Een contemplatieve wending in de theologie? - congres Vereniging voor Theologie, Utrecht

30 januari 2019        Start collegereeks 'De gemeenschap als gids', Titus Brandsma Instituut, Nijmegen

8 februari 2019        Mini-conferentie 'Contemplatieve inspiratie voor de protestantse traditie' (met Luigi Gioia), Zwolle

11 februari 2019      Start jaargang Zorg voor de Ziel, Abdij Koningsoord, Arnhem

5 maart 2019            Netwerkdag Geestelijke Begeleiding, Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht

22 maart 2019          Boosheid als bondgenoot op de geestelijke weg - studiedag Amersfoort - Marja Terlouw-Sterk

23 maart 2019          Symposium Mystiek en Maatschappij, Jacobikerk, Utrecht

29 maart 2019          Ledenvergadering en brainstormsessie - landelijke vereniging GB Gaandeweg, Jacobikerk, Utrecht

29 maart 2019          Studiemiddag Het goede luisteren, met Anke Bisschops, Bert Bakker, Jos Moons - Utrecht

3-8 april 2019           Bijeenkomst SDE, Europese Geestelijke Begeleiders, Snagov, Roemenië

8 mei 2019                Start collegereeks 'Omvorming', Titus Brandsma Instituut, Nijmegen

17 mei 2019              Ledendag met lezing en workshop focussen, Rafaël Maria Theuvenet - Gaandeweg

4 juni 2019                Werken aan spiritualiteit in de gemeente - Jorwert, Nijkleaster - Vacare