Meer lezen

 

- Margaret Guenther, Holy Listening - The Art of Spiritual Direction.

Aan de hand van drie beelden (gastvrijheid, leraarschap, vroedvrouw) bespreekt ze vanuit haar eigen ervaring als Anglicaanse predikant de praktijk van geestelijke begeleiding. Het boek biedt in 150 pagina’s een heldere praktijktheorie.

 

- Parker J. Palmer, A Hidden Wholeness - The journey toward an undivided life.

Ons leven is gespleten geraakt, zegt Palmer, tussen binnen en buiten, de ziel en de rol die wij innemen. Zicht op onze ziel helpt ons de heelheid herwinnen. De innerlijke stem - inner teacher - is de eigenlijke gids op onze weg. Palmer schetst hoe in 'a circle of trust' van een gemeenschap door respectvol luisteren de inner teacher van de enkeling gehoord kan worden en tot spreken kan komen.

 

- Henri Nouwen, Spiritueel begeleiden - Gids voor de lange weg van het geloof.

Dit boek is geschreven door ‘leerlingen’ van Henri Nouwen (Michael Christensen en Rebecca Laird) met gebruikmaking teksten over GB van zijn hand. Je hebt de indruk dat je een werk van HN zelf leest. De drie delen van het boek gaan over ‘de discipline van het hart’ (de vraag naar jezelf), ‘de discipline van het Boek’ (vooral over bidden, als roepen, conversatie, contemplatie) en over ‘de discipline van de gemeenschap‘ (waar hoor ik thuis? hoe kan ik dienstbaar zijn?). Bij elk deel worden oefeningen gegeven om op weg te gaan.
Zo biedt het boek ook het perspectief van het ontvangen van geestelijke begeleiding. .

 

- André Zegveld, Worden wat God is - Mensen op het spoor van God brengen.

André Zegveld is als geestelijk begeleider en supervisor ook betrokken bij de opleiding. Hij reflecteert in dit boek op de driehoek pastor-zijn, persoonlijke spiritualiteit en mystagoog zijn. Wat is ‘worden wat God is?’ en wat betekent dat voor anderen op die weg begeleiden?

 

- Mia Leijssen, Tijd voor de ziel.

Mia Leijssen is psychotherapeut en hoogleraar psychologie. Therapie op zijn best ervaart ze als 'zorg voor de ziel'. Ze gaat eerst in op begrippen als ziel en spiritualiteit en hoe verschillende dimensies van het menselijk bestaan (fysiek, sociaal, psychisch, spiritueel) daarin betrokken zijn. Vervolgens bespreekt zij enkele thema's die aandacht verdienen als het gaat om zorg voor de ziel: authentieke relaties, focussen, dromen, elementen van een zielzorgprogramma. Door de vragen en oefeningen kan het boek voor de lezer ook een praktische gids worden om tijd voor de ziel te maken.

 

- André Louf, De genade kan meer - Spiritualiteit van de geestelijke begeleiding.

André Louf (1929-2010) was trappist en lange tijd abt van de Katsberg. Hij schrijft over de betekenis van GB voor de weg van ons oppervlakkige ik naar 'ons diepere zelf', 'het ware zelf in God'. In de relatie begeleider-begeleide onderscheidt hij tussen dialoog, pedagogie en vader/moederschap. Hij beschrijft ook de betekenis van psychologische overdracht in die relatie. Verder uitgebreide aandacht voor twee innerlijke instanties: de innerlijke gendarme en de innerlijke spiegel. Tenslotte een beschouwing over 'De wil van God onderscheiden'.

 

- Tjeu van Knippenberg, Existentiële Zielzorg - Tussen Naam en Identiteit.

Tjeu van Knippenberg (emeritus hoorleraar praktische theologie Tilburg) geeft een basismodel van de levensweg van de mens in tijd en ruimte tussen geboorte en dood. Dit model werkt hij uit aan de hand van de vragen van de mens onderweg, zoals: wie ben ik? waar ben ik? wanneer ben ik? vanwaar en waartoe ben ik? Met die vragen is de mens op weg om zijn identiteit te vinden. Hij ontdekt zichzelf als reiziger in de tijd, als bewoner van een plek in de ruimte, als erfgenaam van een traditie. Zo wordt het model antropologisch uitgewerkt tot op de dimensie van de zin.

 

- Gideon van Dam, Huisbezoek als geestelijke begeleiding.

Wat maakt huisbezoek tot pastoraat? Vaak gaat het als vanzelf. De ouderling, diaken, gemeentelid, kerkelijk werker of predikant bezoekt iemand en er ontstaat een gesprek. Mensen houden van aandacht, ze genieten van de belangstelling van iemand waar ze hun vreugde of verdriet mee kunnen delen. Maar soms vraagt de contactpersoon van de kerk zich ook af: 'Wat ben ik aan het doen? Is dit nu pastoraat? Heeft dit te maken met Gods weg met ons?'