Netwerk Geestelijke Begeleiding

 

Het Netwerk Geestelijke Begeleiding is in 2015 ontstaan in de kring van deelnemers en afgestudeerden van de opleiding Geestelijke Begeleiding PThU/Hydepark. In deze opleiding wordt nauw samengewerkt met het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

De aanleiding voor het ontstaan van het netwerk had twee kanten:
- het verlangen naar onderlinge uitwisseling en ondersteuning van geestelijk begeleiders,
- aandacht willen schenken aan en vragen voor geestelijke begeleiding in en vanuit de PKN.


Na oprichting heeft het netwerk gewerkt aan een aanbod van geestelijke begeleiding voor en door pastores in het kader van de Permanente Educatie. Een tweede stap is meer bekendheid geven aan geestelijke begeleiding in de breedte van de kerk via kerkenraden, werkgemeenschappen, classes(predikanten) en de servicedesk van het landelijk dienstencentrum.
 

1. doel

Onderlinge uitwisseling/verdieping/ondersteuning van geestelijk begeleiders in de Protestantse Kerk. Aandacht vragen voor en schenken aan geestelijke begeleiding in de Protestantse Kerk.

 

2. deelnemers

Het netwerk staat open voor alle studenten en afgestudeerden van de opleiding geestelijke begeleiding van de PThU/Hydepark en leden van Gaandeweg. 

 

3. coördinatie

Een stuurgroep draagt zorg voor de coördinatie van het netwerk (netwerkbijeenkomsten, uitwisseling, communicatie,  contacten).

 

4. communicatie

Communicatie vindt plaats o.a. door een eigen website, een nieuwsbrief voor de netwerkleden en informatie op de website van de Protestantse Kerk.

 

5. samenwerking

Om aandacht te geven aan de geestelijke begeleiding zoekt het Netwerk o.a. samenwerking met de landelijke beroepsvereniging Gaandeweg, de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, Vacare - platform voor meditatief leven, de Bond van Nederlandse Predikanten.

 

Voor meer informatie kunt u contact met opnemen met de stuurgroep via het contactformulier.