In de rubriek 'agenda'  is nieuws te vinden over aanstaande bijeenkomsten.

 

We houden ons aanbevolen voor nieuwsberichten over andere gebeurtenissen, aktiviteiten en bijeenkomsten. Wie nieuws wil aanmelden voor de website, kan dat doen via het contactformulier.

 

========================================================================

In januari 2023 van start: TBI-Masterclass - Belijdenissen als spirituele autobiografie

https://www.ru.nl/titusbrandsmainstituut/actueel/nieuws/vm-nieuws/start-januari-2023-masterclass-belijdenissen/

 

Augustinus’ Belijdenissen (Confessiones) gaan over zijn bekering. Hij herinnert zich dat hij als redenaar in het keizerrijk de belangen van de Romeinen behartigde, ook dat hij heel lang alleen maar uit is geweest op applaus. Maar sinds hij God gevonden heeft, hoeft dat niet meer. Hij schrijft zijn belijdenissen dan ook niet om zichzelf te rechtvaardigen, maar om zichzelf beter te leren kennen. Hij heeft ontdekt dat die twee samenhangen: het kennen van jezelf en het dieper leren kennen van God.

Augustinus’ bekering verstaan we als een breuk in zijn bestaan die leidde tot een herschepping voorbij zijn menselijke mogelijkheden. In dit proces bekleden verschillende vrouwen een cruciale functie: Monnica, zijn moeder en zijn vriendin die de moeder was van zijn zoon Adeodatus (door God gegeven). Zijn moeder speelde een rol bij een wending in zijn leven: het afstand nemen van een gnostische sekte (het manicheïsme) en zijn omkeer naar het christelijke geloof. Het verhaal met zijn eigen moeder liep uit op een hoogtepunt in het visioen van Ostia, waarbij ze gezamenlijk een mystieke ervaring deelden. Het verhaal met zijn vriendin werd een dieptepunt in zijn leven, door de breuk die tussen hen ontstond. Bij zijn bekering trad een goddelijke moeder op de voorgrond die hem aanspoorde de sprong naar God te wagen.

Kitty Bouwman zal laten zien hoe belangrijk de wijsheidstheologie voor Augustinus was, en Marc de Kesel zal de aandacht vestigen op de invloed van Augustinus op de moderniteit.

In deze collegereeks lezen we fragmenten uit de Belijdenissen. We gebruiken de Nederlandse vertaling: Aurelius Augustinus, Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door G. Wijdeveld. U kunt ook de vertalingen gebruiken van W. Sleddens of van A. Sizoo.

Aanbevolen: Spiritueel moederschap, twee vrouwen in het leven van Augustinus, Berne Media 2019.

Praktische informatie

Data: woensdagmorgen: 25 januari; 8 februari; 22 februari; 8 maart; 22 maart en 5 april 2023

Tijd: 11 uur – 13 uur

Plaats: Erasmusgebouw E12.06 (Erasmusplein 1, Nijmegen)

De colleges worden live gegeven, waarbij u de colleges ook online kunt volgen.

Cursusprijs:    Met werkstuk: € 254,00

Zonder werkstuk: € 175,00

Inschrijving kan via deze link.

Begeleiding

Begeleiding: Dr. Kitty Bouwman: PhD in de Theologie, promoveerde op een proefschrift over mystagogie bij Augustinus, en is werkzaam als geestelijk begeleider.

Prof. dr. Marc de Kesel: bijzonder hoogleraar Theologie, mystiek & moderniteit aan de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

VerduurSamen met Franciscus

Verduurzamen is nodig, maar hoe doe je dat? Corinne Groenendijk ging te rade bij Franciscus van Assisi die uitnodigde tot kwetsbaar, betrokken, vredevol, eenvoudig en vooral vreugdevol leven. Met deze thema’s ontwikkelde ze een groene en geïnspireerde leefstijl voor nu.

Afgelopen 13 september zijn zo’n 13 collega’s/studieleiders gestart met een kennismaking en oefening om de cursus Verduursamen te gaan geven in eigen gemeente. We ontdekten wat onze eigen motivatie is om te verduurzamen en welke beslissingen (veel) verschil kunnen maken. Corinne Groenendijk gaf uitleg bij de verschillende thema’s van het boek. Tijdens een Emmauswandeling overdachten we wat we hadden gehoord, genoten van de natuur om ons heen, en wisselden de eerste ideeen uit om met het thema Verduurzamen aan de slag te gaan. Want een duurzame leefstijl ontwikkelen is veel leuker samen! Corinne heeft een steen in de vijver gegooid, wij mogen de eerste cirkel zijn!

Wil je ook meedoen als cursusleider?

-op 17 februari 2023 is er een introductiedag voor mensen die overwegen met de cursus aan het werk te gaan of gewoon geinspireerd willen worden.

-In april/mei start de 2de groep met een intro en evaluatiedag en tussendoor verzamelen van duurzame ideeen.

Aanmelden kan bij crgroenendijk@hetnet.nl

 

De werkgroep Opleiding Geestelijke Begeleiding zoekt:

 

Practicumdocent m/v

 

voor de Tweejarige Opleiding Geestelijke Begeleiding

van de Protestantse Theologische Universiteit

 

Voor de tweejarige postinitiële opleiding Geestelijke Begeleiding zoeken wij een nieuwe practicumdocent (m/v). Als docent trek je samen met een mede-docent twee jaar lang in een aantal tweedaagse bijeenkomsten op met een groep deelnemers die zich in de opleiding ontwikkelen tot geestelijk begeleider. Gewoonlijk wordt de daaropvolgende cursus door een ander docentenkoppel begeleid. In die twee jaar blijf je wel betrokken bij de werkgroep. Van elke vier jaar ben je dus twee jaar lang actief als docent (tenzij anders overeen te komen). Je verricht die werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht, het betreft dus geen dienstverband aan de Protestantse Theologische Universiteit.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Nascholing Geestelijke Begeleiding; eigenheid in contemplatief luisteren (2,5 ECTS)


Op 14 november a.s. start de nascholingscursus Geestelijke Begeleiding bij de PThU. In deze cursus van drie dagen gaat u verder met het verkennen van uw eigenheid als Geestelijk Begeleider. Er wordt gewerkt met contemplatieve werkvormen van inkeer, stilte en ‘naar binnen luisteren’. Ook wordt aandacht geschonken aan het oefenen in luisteren naar de begeleide vanuit de ontdekking van uw eigen grondhouding. U leert vanuit stilte te luisteren naar uw gevoelens: welk verlangen ligt daaronder en hoe werkt God daarin? Er wordt gewerkt met  werkvormen als mystieke tekstlezing, labyrint, rituelen, meditatie, autobiografisch schrijven en praktijkoefeningen. Deze nascholingscursus staat open voor iedereen die de Opleiding Geestelijke Begeleiding recent of langer geleden heeft afgerond, maar ook voor mensen die een andere opleiding tot Geestelijk Begeleider hebben gevolgd. Meer informatie over de cursus:  Nascholing Geestelijke Begeleiding.
Aanmelden kan tot 3 oktober.

. 

Introductiecursus Geestelijke Begeleiding 20 / 21 september en 11 oktober 2022

 

Cursus in het kort: Drie dagen verdieping voor jezelf en kennismaken met wat er allemaal mogelijk is als je mensen geestelijke begeleiding geeft. 2, 5 ECTS

 

Plek : Nieuw Hydepark, Doorn  

Data : 20 en 21 september  Terugkomdag: 11 oktober 2022.

Deelname: Voor predikanten en kerkelijk werkers

 

Geestelijke begeleiding is een oude begeleidingsvorm die mensen gidst op de weg van hun diepste godsverlangen. In een snel veranderende wereld met een toenemend aantal zinzoekers binnen en buiten de kerk blijkt deze begeleidingsvorm van belang. In deze cursus maakt u op verschillende manieren kennis met geestelijke begeleiding. U gaat met hoofd en hart de betekenis verstaan van ‘geestelijk onderweg zijn’ en maakt kennis met het ‘meekijken vanuit God’. Daarnaast ontdekt u wat het betekent om geestelijk begeleider voor anderen te mogen zijn. De cursus van in totaal drie dagen kan als kennismaking dienen voor wie overweegt de Opleiding Geestelijke Begeleiding (zie ‘Trajecten’) te gaan volgen, maar is ook als losse training te volgen.

Begeleiders: Dick Sonneveld en Corinne Groenendijk, beide predikant en geestelijk begeleider

 

Meer informatie en opgave op: https://www.pthu.nl/onderwijs/nascholing/cursusaanbod/introductiecursus-geestelijke-begeleiding/?fbclid=IwAR2SGm8N-4AT4rZ00o3Tg1fxYCdcfkZmWDHwoqS2-wTyTj1GbWK4TqfKBas

 

Jaargang Zorg voor de ziel

 

In het pastoraat en de geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de levens- en geloofsweg van anderen. De gerichtheid op anderen geeft voldoening, maar kan ook een valkuil zijn. Wie alleen aandacht schenkt aan anderen, kan geestelijk uitgeput raken. Het is belangrijk om in verbinding te blijven met de ‘Bron’ van aandacht, liefde en zorg. Ook de ziel van een zielzorger mag drinken uit de Bron. In de (pastorale) praktijk komt het daar niet altijd van.

 

Tijd: zes tweedaagsen: 13 - 15 maart, 11 - 13 april , 15 - 17 mei, 04 - 06 september, 02 - 04 oktober, 13 - 15 november 2023

Plek : Abdij van Berne,  Heeswijk

Begeleiders: Inge de Jong–Baerends en Bert de Wit, beide predikant en geestelijk begeleider.

 

Opgave en informatie: https://www.pthu.nl/onderwijs/nascholing/cursusaanbod/zorg-voor-de-ziel/