Boosheid als bondgenoot op de geestelijke weg

 

Studiedag voor geestelijke begeleiders

 

Plaats: Amersfoort:  Ichthuskerk , Grote Haag 154.  [1,2 km lopen vanaf station Amersfoort]

Kosten:  40 euro,  inclusief koffie, thee, drinken en soep bij de zelf meegenomen lunch

Datum: vrijdag 22 maart 2019

Leiding: Marja Terlouw-Sterk, geestelijk begeleider en predikant PKN, wonend in Veenendaal

 

Boosheid beschouw ik als één van de vier basisgevoelens.  In de pastorale theologie is er echter relatief weinig over het thema ‘boosheid’  nagedacht en geschreven. Dat vind ik een gemiste kans.

Vaak wordt boosheid al snel negatief beoordeeld als een gevoel dat er eigenlijk niet zou mogen zijn. Maar boosheid is een complexe emotie en kan ook een positieve lading en uitwerking hebben.

 

Ook in de geestelijke begeleiding kunnen dergelijke gevoelens ter sprake komen. 

Toen ik mij tijdens mijn opleiding bezig hield met Henri Nouwen viel mij op dat hij reeds in zijn eerste dagboek Vreemdeling in het Paradijs worstelt met z’n boosheid en dat hij daar geestelijke begeleiding over kreeg.  Het leren omgaan met die boosheid kan gezien worden als een belangrijke rode draad in zijn leven.

 

Als gevangenispredikant ben ik in de gelegenheid gesteld om gedurende een aantal jaren te werken aan een promotiestudie over ‘boosheid in het justitiepastoraat’. Ik heb dat thema bestudeerd vanuit de pastorale theologie en vanuit de emotiepsychologie en ben onder de indruk gekomen van het belang en de complexiteit van dat thema. 

 

Ter introductie op de thematiek  neem ik een boek van de pastoraal theoloog Andrew Lester over boosheid als spirituele bondgenoot  als uitgangspunt om met elkaar te ontdekken en te bespreken.

De vraag voor ons als geestelijk begeleiders is hoe wij ons zelf verhouden tot onze eigen boosheid.  Daarbij ook de vraag hoe God zou kunnen doorwerken in onze boosheid. Om tenslotte na te denken over  hoe wij kunnen omgaan met de boosheid van onze confident.

 

De studiedag zal bestaan uit momenten van zelfreflectie en meditatie, uit theorieblokjes waarin ik informatie zal geven vanuit de psychologie en theologie, en uit een casusbespreking in de groep.

Met als uitdaging hoe boosheid en de omgang ermee tot een vruchtbaar proces kan worden.

Na de persoonlijke evaluatie en afronding kunnen we bekijken of er een vervolg gewenst is.

 

Ter voorbereiding wordt gevraagd om te lezen: Andrew Lester, Anger,  Discovering Your Spiritual Ally,  Louisville/Londen: Westminster John Knox Press, 126 pag., 2007.

Ook kan een casus waarin boosheid een rol speelt, ingebracht worden. Die moet dan wel op 16 maart in mijn bezit zijn, zodat ik een verantwoorde keuze kan maken uit de ingebrachte casussen. 

Voor predikanten van de PKN kan de studiedag meetellen voor de PE  met 12 SBU als het boek gelezen is. Alleen de studiedag bezoeken levert 4 SBU op.

 

Programma:

9.45   10.15    aankomen met koffie/thee (1)

10.15 – 10.45    meditatief moment

10.45 – 11.15    informatieronde I.

11.15 – 12.30    thee/koffie (2)  en uitwisseling in groep

12.30 – 13.15    lunch

13.15 – 13.45    informatieronde II.

13.45 – 14.45    casusbespreking in groep

14.45 -  15.15    koffie/thee (3) en persoonlijke evaluatie

15.15 – 15.30    afronding

 

Aanmelden:  graag voor 1 februari 2019 via mijn emailadres:  terlouwsterk@gmail.com