Symposium Mystiek en Maatschappij

In 2017 heeft Carine Philipse (emeritus ziekenhuispredikant) een stichting opgericht voor mystiek uit alle religies, Stichting Dutch Foundation for Mysticism. De Stichting ziet de mystieke ervaring als een belangrijke bezielende kracht; en streeft er - onder andere - naar mensen hierover tot ontmoeting te brengen met elkaar, over scheidslijnen van tradities heen. Binnenkort vindt het eerste symposium van de Stichting plaats, “Mystiek en Maatschappij”.

 

SYMPOSIUM MYSTIEK EN MAATSCHAPPIJ

Een dag van inspiratie, aandacht en ontmoeting

Wat is de waarde van religie voor de samenleving?
En wat is mystiek? Alleen een individuele ervaring of ook maatschappelijk relevant?
Hierover gaat deze dag van inspiratie, aandacht en ontmoeting.

Presentaties, workshops en een informatiemarkt vanuit een scala van religieuze achtergronden.

Met onder andere Mpho Tutu, Carine Philipse, Klaas Smelik, Marc de Kesel, presentaties over Etty Hillesum en Thich Nhat Hanh.

Workshops over meditatie en actie, de mystieke weg, vergeving, spirituele dans, mystieke liederen zingen, Advaita Vedanta, Quakers, en meer.

 

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Manuela Kalsky

Organisatie: Stichting Dutch Foundation for Mysticism: www.dutchfoundationformysticism.nl

Meer informatie: http://www.dutchfoundationformysticism.nl/symposium/

Datum: 23 maart 2019
Tijd:10.30-17.00 uur
Plaats: Jacobikerk, Utrecht-C
Aanmelding: via
aanmeldingsformulier op de website

Kosten: bij aanmelding vóór 26 januari: € 70,-, vanaf 26 januari € 85,-
Kortingsregeling minima: zie
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/symposium/