Werken aan spiritualiteit in de gemeente

Werken aan spiritualiteit in de gemeente – Jorwert, 4 juni 2019

 

Hoe kunnen we het geestelijk leven in de gemeente ondersteunen, verdiepen en opbouwen? Op dinsdag 4 juni is er in Jorwert een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, Nijkleaster en het Netwerk van geestelijk begeleiders.

Steeds meer kerkelijke gemeenten willen bewust aandacht besteden aan  spiritualiteit en  verdieping van het geestelijk leven. Niet alleen van de eigen leden, maar ook voor andere belangstellenden.  De bezinningsmiddag is bedoeld voor wie hiermee aan de slag wil gaan. Of zoekt naar nieuwe ideeën op dit gebied. Ook is er gelegenheid om contact te leggen met mensen uit de regio die ondersteuning kunnen bieden bij het ontwikkelen van activiteiten.

 

Op 4 juni wordt er een bijeenkomst gehouden voor predikanten, kerkelijk werkers en anderen die actief zijn in de plaatselijke kerk rondom werken aan spiritualiteit. Dr. Kick Bras zal de inleiding houden over het thema van deze bijeenkomst. Een bestuurslid van Vacare, zal iets vertellen over het belang van meditatie en met de aanwezigen een meditatie oefening doen. Ds. Tytsje Hibma zal toelichten welke steun het Netwerk van geestelijk begeleiders kan bieden bij het geestelijk leiding geven aan de plaatselijke gemeente. En ds. Saskia Leene zal laten proeven welke mogelijkheden Nijkleaster biedt bij het bevorderen vaan spiritualiteit. Verder is er ruim gelegenheid om van gedachten te wisselen en een informatiemarkt te bezoeken.


De bijeenkomst wordt gehouden in Nijkleaster, Sluytermanwei 4 te Jorwert. De ruimte van deze oude Friese kerk biedt een passend onderkomen voor deze bezinningsmiddag, die zal plaatsvinden van half twee tot half vijf. De organisatie is in handen van Vacare, het platform voor meditatief leven, in samenwerking met Nijkleaster en het Netwerk van geestelijk begeleiders.

 

Tijd: dinsdagmiddag 4 juni, 13:30 – 16:30 uur

Locate: Nijkleaster, Sluytermanwei 4, Jorwert

Kosten: € 25,00 per persoon

Informate: s.leene@nijkleaster.nl

Aanmelding (voor 25 mei): www.nijkleaster.frl