Geestelijke Begeleiding in de Permanente Educatie

Geestelijke begeleiding in het aangestuurde deel van de permanente educatie

 

Sinds 2016 wordt van predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk verwacht dat zij iedere 5 jaar een vorm van begeleiding aanvaarden. Dat kan supervisie betreffen, geestelijke begeleiding, coaching of begeleide intervisie. Hieronder vindt u de informatiefolder m.b.t. dit onderdeel van het aangestuurde deel van de permanente educatie.
Een geestelijk begeleider vindt u via het Netwerk in de PKN of via Gaandeweg.