Introductiecursus Geestelijke Begeleiding

 


In februari 2022 start er weer een nieuwe cursus Geestelijke begeleiding.

 

 

 

 

Cursus in het kort:

Nieuw Hydepark, Doorn  2 ECTS
Datum : 
16 en 17 februari  Terugkomdag: 16 maart.
Plek Hydepark, indien onmogelijk zal de cursus online aangeboden worden.

 

In onze samenleving zijn veel spirituele zoekers, mensen in en buiten de kerk die diep van binnen beseffen dat het leven meer is dan hebben en houden. Vanuit dit verlangen gaan mensen geestelijk op zoek. Velen in de christelijke traditie zijn ons voorgegaan op deze zoektocht en hebben hun bevindingen op die weg met anderen gedeeld, o.a. in de kloosters en in de protestantse traditie. Zo ontstond de geestelijke begeleiding. In de cursus maken de deelnemers op verschillende manieren kennis met geestelijke begeleiding, met aandacht voor de kijkrichting van de geestelijk begeleider en het omgevormd worden door de Geest en daarnaast reflectie op de eigen geestelijke weg.

 

Naast onderricht in de vorm van lezingen met nagesprek, worden verschillende werkvormen van geestelijke begeleiding aangeboden: bibliodrama, lectio divina, meditatie, werken met het labyrint en autobiografisch schrijven. Ook wordt elke deelnemer een gesprek met een geestelijk begeleider aangeboden en wordt aan het eind van de cursus een verbinding gelegd met het werkveld van de cursisten.

 

De cursus van in totaal drie dagen kan als kennismaking dienen voor wie overweegt de opleiding Geestelijke Begeleiding te gaan volgen maar is ook als losse training te volgen.

 

 • Doelstelling

 

 • Met hoofd en hart de betekenis verstaan van ‘geestelijk onderweg zijn’; perspectiefwisseling
 • Luisteren naar de Geest in een concreet levensverhaal
 • Werkvormen van geestelijke begeleiding toepassen

 

 • Competenties

 

Mystagogische competentie. Daarbij gaat het om het verwerven en integreren van de specifieke kennis, vaardigheden en houding betreffende geestelijke begeleiding. De preambule is de vooronderstelling die het perspectief van de geestelijke begeleiding tekent.

Preambule

 

 • Geestelijke begeleiding vooronderstelt het bewustzijn van het perspectief dat de A/ander de eigenlijke begeleider is, dat zich uitdrukt in een grondhouding van ontvankelijkheid en innerlijke vrijheid.

 

Kennis

 

 • Doorleefde kennis ontwikkelen van de christelijke traditie van spiritualiteit en mystiek, in open gesprek met andere spirituele tradities.
 • De theoretische kennis leren vertalen naar praktische richtlijnen (geven en ontvangen van begeleiding, vormen van inoefening, persoonlijk en in een groep).

 

 Vaardigheden

 

 • Vaardigheid leren om anderen te kunnen begeleiden op de geestelijke weg: luisteren, onderscheiden, reflecteren, verhelderen, interveniëren.
 • Het vermogen leren om het bewustzijn van de relatie met God te helpen verhelderen; de biografie en de traditie binnen de context kunnen openlezen naar God toe.
 • De eigen motivatie als geestelijk begeleider en eigen visie op geestelijke begeleiding gaan ontdekken; en dat in onderscheid met pastoraat, therapie en supervisie.

 

Houding

 

 • Een houding vanuit ontvankelijkheid en innerlijke vrijheid ontwikkelen, die zich uitdrukt in ruimte, authenticiteit, transparantie, leerbereidheid, evenwicht, verbondenheid.

 

 • Doelgroep

 

Predikanten en kerkelijk werkers

 

 • Voorbereiding

 

Vooraf vult u een introductieformulier in dat u ontvangt bij de bevestiging van het doorgaan van de cursus. Daarin beschrijft u dingen als: 

 

 • Waarom doet u aan deze training mee?
 • Wat hoopt u in deze training te leren?
 • Wat is voor u bidden?
 • Wat vindt u belangrijk in uw leven?
 • Wat is voor u uw leven afstemmen op God?
 • Wat verwacht u van Geestelijke begeleiding als christelijke vorm van coaching?

 

Daarnaast is er literatuur ter voorbereiding, zie literatuurlijst

 

 • Opzet

 

De cursus omvat:
Een tweedaagse over de thema’s perspectiefwisseling en de geestelijke weg

 • Een Geestelijk begeleidingsgesprek en een eindopdracht
 • Een derde dag over de vraag: wat kan geestelijke begeleiding mij brengen? 

 

Meer informatie over het programma volgt.

 

 • Toetsing

 

Gesprek met een geestelijk begeleider en een eindopdracht

 

 • Literatuur

 

Reader Introductie Geestelijke begeleiding (komt beschikbaar via Blackboard)

Gedeelten uit: Gideon van Dam - Dichter bij het Onuitsprekelijke.

 

 • Studiepunten

 

2,5 ECTS, 70 uur.

 

 • Bijeenkomsten: 24 uur
 • Literatuur: 20 uur
 • Gesprek en eindopdracht: 26 uur

 

 • Kosten

 

De kosten voor de opleiding bedragen 875 euro.Voor predikanten en kerkelijk werkers die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus volledig door de kerk betaald.

 

 • Docenten

 

Corinne Groenendijk, predikant en geestelijk begeleider, schrijver van het cursus boek ‘Afstemmen op de Eeuwige’ (Narratio). Dick Sonneveld, predikant en geestelijke begeleider

 

      .  Opgave

         De opgave kan je doen via de PTHU of via daj.sonneveld@gmail.com