Opleiding Geestelijke Begeleiding 2022-2024


Postinitiële 2-jarige deeltijdopleiding Geestelijke Begeleiding.

Gids voor mensen onderweg

 

Hoe komen mensen in onze tijd tot zichzelf en tot de ander, tot de Ander? Geestelijke begeleiding is een oude begeleidingsvorm die mensen gidst op de weg van hun diepste godsverlangen. Juist in de context van een snel veranderende wereld en een toenemend aantal zinzoekers binnen en buiten de kerk blijkt deze begeleidingsvorm van belang.

De opleiding Geestelijke Begeleiding is gericht op de kennis, vaardigheden en houding, nodig om de ander te begeleiden in zijn of haar relatie met God. De deelnemers oefenen het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens, bij zichzelf en bij de ander. Daartoe leren zij om professioneel te reflecteren op de eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

Deelnemers aan de opleiding volgen colleges rond spiritualiteit en de mystieke traditie aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en nemen in een aantal tweedaagsen deel aan een practicum in Het Brandpunt in Doorn. De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit van de Protestantse Theologische Universiteit.

 

Via deze link vind je alle informatie.