Zorg voor de ziel in 2022

 
In maart 2022 start opnieuw de jaargang zorg voor de ziel. Zes keer een mini-retraite van twee dagen in de Abdij van Berne verspreid over 2022.

 

Een jaargang die bestemd is voor predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers voor wie de tijd is aangebroken om aandacht te schenken aan de eigen spiritualiteit.

 

Via deze link vind je alle informatie.

 

Inhoud en opzet

 

Een jaargang 'Zorg voor jouw ziel'

 

In het pastoraat en geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de levens- en geloofsweg van anderen. Dat vraagt om een innerlijke ruimte. Maar die kan zomaar vol lopen (zeker na een lange coronatijd) met wat je afleidt van de kern, en het contact met de ‘bron’. Tijdens deze jaargang gaan we samen met anderen een jaar lang op weg om de eigen spiritualiteit te verdiepen en zicht te krijgen op je eigen geestelijke weg.

 

Zorgen voor de ziel: dat betekent ruimte maken, stil worden en opnieuw leren luisteren. Het vraagt tijd en doorgaande bezinning, daarom komen we in 6 tweedaagse bijeenkomsten verspreid over 2022 bijeen. Je zult merken dat die gezamenlijke tocht je dichter bij jezelf brengt. Je gaat leren luisteren naar wat de Geest tot je zegt, je ‘inner teacher’ zoals Parker Palmer die noemt.

 

We gaan in gesprek met de traditie, met het Woord en met gidsen op de geestelijke weg uit heden en verleden én met elkaar. We leren enkele mystici wat meer kennen, diverse inleiders zijn daarbij onze gids. De ziel heeft ook een uiterst lichamelijke kant, en daarom oefenen we ons ook in de Emmauswandeling, bibliodrama, bibliodans en ‘zingen vanuit de ziel’. Het gesprek met elkaar is ook een belangrijke dimensie in deze jaargang – hier worden reisgenoten gidsen.  

 

Doel

 

De jaargang ‘zorg voor de ziel’ geeft inzicht in een aantal thema’s van de geestelijke weg en verheldert hoe deze thema’s in het eigen leven een rol spelen. De jaargang versterkt het leren herkennen van de geestelijke en mystagogische dimensie in het eigen leven en dat van anderen en het spreken daarover. De jaargang wil vooral een uitnodiging zijn om zelf deze weg met aandacht te gaan.

 

Docenten

 

Bert de Wit, predikant en geestelijk begeleider Bert de Wit, predikant en geestelijk begeleider
Inge de Jong, predikant en geestelijk begeleider Inge de Jong, predikant en geestelijk begeleider
Seintje Bos, vrijgevestigd pastor en geestelijk begeleider Seintje Bos, vrijgevestigd pastor en geestelijk begeleider

 

Praktische informatie

 

Locatie
Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk

 

Data
21-23 maart
19-21 april
16-18 mei
5-7 september
3-5 oktober
7-9 november
We beginnen rond 14.00 uur en eindigen op de laatste dag na het ontbijt.

 

Kosten
De jaargang kost € 1250,-, inclusief verblijf en maaltijden in het klooster.

 

De jaargang 'Zorg voor de Ziel' valt onder het aangestuurde deel van de Permanente Educatie. Het is mogelijk om hiermee de 5 jaarlijkse persoonlijke coaching, supervisie of geestelijke begeleiding in te vullen, en dat betekent dat er een vergoeding is van 600 euro.

 

Via deze link vind je alle informatie.
Nog vragen?  Mail met Inge de Jong: gjdejongb@planet.nl